CPK Snina

Pozvánka a program záverečnej konferencie

Dátum konania: 14.9.2021 Miesto konania: Vihorlat resort, RO Sninské rybníky, záverečná konferencia v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Návratka na účasť na Záverečnej konferencii

Záverečná konferencia – potvrdenie účasti (návratka) Dátum konania: 14.9.2021. Miesto konania: Vihorlat resort, RO Sninské rybníky

DOTAZNÍK

Dotazník vytvorený pre účastníkov mikroprojektu Prihraniční reportéri s cieľom získať spätnú väzbu týkajúcu sa zrealizovaných aktivít.

Pozvánka a program na Workshop č.5

Dátum konania: 8.-10.9.2021 Miesto konania: Centrum logistických služieb OSW „JAWOR“ v Polańczyku, ul.Zdrojowa 21, 38-610 Polańczyk, Poľsko

Návratka na účasť na Workshope č.5

Workshop č.5 – potvrdenie účasti (návratka) Dátum konania: 8.-10.9.2021 Miesto konania: Centrum logistických služieb OSW „JAWOR“ v Polańczyku, ul.Zdrojowa 21, 38-610 Polańczyk, Poľsko

Pozvánka a program na Workshop č.4

V dňoch 23.-25.8.2021 sa v priestoroch Vihorlat resort, RO Sninské rybníky, bude konať workshop č.4 v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Návratka na účasť na Workshope č.4

Workshop č.4 – potvrdenie účasti (návratka) Dátum konania: 23.-25.8.2021 Miesto konania: Vihorlat resort, RO Sninské rybníky

Pozvánka a program na Workshop č.3

V dňoch 19.-22.7.2021 sa v priestoroch Vihorlat resort, RO Sninské rybníky, bude konať workshop č.3 v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Návratka na účasť na Workshope č.3

Workshop č.3 – potvrdenie účasti (návratka) Dátum konania: 19.-22.7.2021 Miesto konania: Vihorlat resort, RO Sninské rybníky

Workshop č.3

V dňoch 19.-22.júla 2021 sa v priestoroch Vihorlat resort, RO Sninské rybníky, uskutoční už v poradí tretí Workshop mikroprojektu „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Pozvánka a program na Workshop č.2

V dňoch 6.-11.7.2021 sa v priestoroch Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku a v priestoroch hotela Slávia, bude konať workshop č.2 v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Návratka na účasť na Workshope č.2

Workshop č.2 – potvrdenie účasti (návratka) Svidník 6. - 11. Júl 2021, Škola umeleckého priemyslu, Svidník a hotel Slávia, Svidník

Workshop č.2

V dňoch 06.-11.júla 2021 sa v priestoroch Školy umeleckého priemyslu, Svidník, uskutočnil druhý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy.

Pozvánka a program na Workshop č.1

Dátum konania: 26.-28.8.2020 Miesto konania: Vihorlat resort, RO Sninské rybníky, workshop č.1 v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Návratka na účasť na Workshope č.1

Workshop č.1 – potvrdenie účasti (návratka) Dátum konania: 26.-28.8.2020 Miesto konania: Vihorlat resort, RO Sninské rybníky

Workshop č.1

V dňoch 26.-28.augusta 2020 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat resort Sninské rybníky, uskutočnil prvý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy.

Zmena obdobia realizácie mikroprojektu.

Zverejnenie dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/3/III/A/0248. 1) Dátum začatia vecnej realizácie v mikroprojekte: 01.01.2020; 2) Dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte: 31.12.2021

Dôležitý oznam

V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa mimoriadnej situácie ohľadom šírenia choroby COVID - 19, sme boli nútení odložiť plánovaný WORKSHOP č.2 k mikroprojektu: Prihraniční reportéri na obdobie, keď to epidemiologická situácia dovolí. O termíne Vás budeme v predstihu informovať. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na Úvodnú konferenciu

Dátum konania: 26.6.2020 Miesto konania: hotel Rubín, Svidník, Úvodná konferencia v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Program Úvodnej konferencie

Dátum konania: 26.6.2020 Miesto konania: hotel Rubín, Svidník, Úvodná konferencia v rámci realizácie mikroprojektu: „Prihraniční reportéri“/“Przygraniczni Reporterzy“.

Návratka na účasť na Úvodnej konferencii

Úvodná konferencia – potvrdenie účasti (návratka) Dátum konania: 26.6.2020 Miesto konania: hotel Rubín, Svidník

Úvodná konferencia

Centrum prvého kontaktu Snina spolu s partnerom Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, špecifický cieľ: Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania, realizuje mikroprojekt Prihraniční reportéri. Program je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). HLAVNÝ CIEĽ MIKROPROJEKTU: Mikroprojekt "Prihraniční reportéri", si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií. Mediálni špecialisti a experti pripravia študijné materiály na zadefinovanú problematiku, ktoré sa pilotne overia v cykle odborných workshopov so žiakmi Strednej priemyselnej školy vo Svidníku, následne budú môcť byť tieto materiály zaradené do vzdelávacieho cyklu mediálnej výchovy vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v Poľsku.

Napísali o nás:

http://www.podduklianskenovinky.sk/pdf%202020/PN37.pdf Pozn.: obrázok, zdroj: internet http://www.podduklianskenovinky.sk/

Prihraniční reportéri – Workshop č.5

  V dňoch 8. – 10. septembra 2021 v Centrume logistických služieb OSW „JAWOR“ V Polanczyku v Poľsku uskutočnil posledný naplánovaný workshop, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční

Čítať viac »