Prihraniční reportéri – Workshop č.5

  V dňoch 8. – 10. septembra 2021 v Centrume logistických služieb OSW „JAWOR“ V Polanczyku v Poľsku uskutočnil posledný naplánovaný workshop, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy. Workshopu sa zúčastnili žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, a aj záujemcovia o mediálnu výchovu […]

Prihraniční reportéri – Workshop č.3

V dňoch 19.-22. júla 2021 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat rezort Sninské rybníky, uskutočnil už tretí z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy Workshopu sa zúčastnili žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, a aj záujemcovia o […]

Prihraniční reportéri – Workshop č.2

Prihraniční reportéri WORKSHOP č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu/ Svidník 6. – 11. júl 2021 V dňoch 06.-11.júla 2021 sa v priestoroch Školy umeleckého priemyslu, Svidník, uskutočnil druhý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy. Zúčastnili sa na ňom nielen žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a […]

Prihraniční reportéri – Workshop č.1

  Prihraniční reportéri WORKSHOP č.1 / Sninské rybníky 26. – 28. august 2020   V dňoch 26. – 28. augusta 2020 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat resort Sninské rybníky, uskutočnil prvý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reporterzy. Zúčastnili sa na ňom nielen žiaci a pedagógovia Strednej priemyselnej školy vo […]

O Workshopoch

    PROGRAM A PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE WORKSHOPOV Workshop č. 1 / Spracovanie informácií: Termín konania: 26 – 28. 08. 2020 Rozsah: 5 hodín teória + 10 hodín prax Miesto konania: Sninské Rybníky Maximálny počet účastníkov: 20 Preberaná problematika na workshope č. 1: Základy žurnalistiky – základné pravidlá Etický zákon Výber zaujímavej témy Spracovanie základných […]

Prihraniční reportéri – Úvodná press konferencia

Tlačová správa Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy – Svidník 26. jún 2020 Centrum prvého kontaktu Snina spolu s partnerom Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, špecifický cieľ: Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania, realizuje mikroprojekt Prihraniční reportéri. Program […]