Prihraniční reportéri – Záverečná Press konferencia

14 septembra 2021 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat rezort Sninské rybníky, uskutočnila záverečná tlačová konferencia organizovaná v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy Vedúcim partnerom mikroprojektu bolo Centrum prvého kontaktu Snina, partnerom z poľskej strany bola Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne, lektorsky a metodicky sa na úspešnom priebehu série workshopov podieľali skúsení […]

Prihraniční reportéri – Workshop č.4

V dňoch 23.-25. augusta 2021 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat rezort Sninské rybníky, uskutočnil už štvrtý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy Workshopu sa zúčastnili žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, a aj záujemcovia o […]