CPK Snina

Dokumenty na stiahnutie

Centrum prvého kontaktu Snina / Prezentácia

Prezentácia úloh a projektov CPK Snina

Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy

Svidník 26. jún 2020 / Úvodná Press konferencia k mikroprojektu

Zmena obdobia realizácie mikroprojektu

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/3/III/A/0248