CPK Snina

Dokumenty na stiahnutie

Centrum prvého kontaktu Snina / Prezentácia

Svidník 26. jún 2020 / Prezentácia úloh a projektov CPK Snina

Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy

Svidník 26. jún 2020 / Úvodná Press konferencia k mikroprojektu

Prihraniční reportéri / Tlačová správa

Svidník 26. jún 2020 / Tlačová správa k mikroprojektu