CPK Snina

Dokumenty / MIKROPROJEKTY

Centrum prvého kontaktu Snina / Prezentácia

Svidník 26. jún 2020 / Prezentácia úloh a projektov CPK Snina

Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy

Svidník 26. jún 2020 / Úvodná Press konferencia k mikroprojektu

Prihraniční reportéri / Tlačová správa

Svidník 26. jún 2020 / Tlačová správa k mikroprojektu

Prezentacja interreg 2020 Gmina Olszanica

Svidník 26. jún 2020 / Prezentácia úloh a projektov CPK Snina.

Tlačová správa - Záverečná Press konferencia

14.9.2021 - Sninské rybníky - Vihorlat resort

Prezentácia - Záverečná Press konferencia

14.9.2021 - Sninské rybníky - Vihorlat resort

Tlačová správa - Workshop č.5

8. - 10 9 2021 - Poľsko, OSW "JAWOR"

Tlačová správa - Workshop č.4

23. - 25.8. 2021 - Sninské rybníky, Vihorlat resort

Workshop č.4 - študijné materiály

Sninské rybníky, Vihorlat resort 23. - 25.8. 2021 - študijné materiály

Tlačová správa - Workshop č.3

19. - 22.7.2021 - Sninské rybníky, Vihorlat resort

Workshop č.3 - študijné materiály

Sninské rybníky, Vihorlat resort 19. - 22.7.2021 - študijné materiály

Tlačová správa - Workshop č.2

6. - 11.7.2021 - Svidník - hotel Slávia, Škola umeleckého priemyslu

Workshop č.2 - študijné materiály

Svidník - hotel Slávia, Škola umeleckého priemyslu 6. - 11.7.2021 - študijné materiály

Tlačová správa Workshop č.1

Tlačová správa Sninské rybníky 26. – 28. august 2020

Workshop č.1 - študijné materiály

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 26.-28.8.2020 - študijné materiály