CPK Snina

Dokumenty / MIKROPROJEKTY

Centrum prvého kontaktu Snina / Prezentácia

Svidník 26. jún 2020 / Prezentácia úloh a projektov CPK Snina

Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy

Svidník 26. jún 2020 / Úvodná Press konferencia k mikroprojektu

Prihraniční reportéri / Tlačová správa

Svidník 26. jún 2020 / Tlačová správa k mikroprojektu

Warszat No.1

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 26.-28.8.2020 - materialy do nauki

Workshop č.1

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 26.-28.8.2020 - študijné materiály