CPK Snina

Faktúra č. 092021 - Záverečná "Press" konferencia

Faktúra za služby súvisiace s aktivitou medializácia mikroprojektu - zabezpečenie záverečnej "Press" konferencie konanej dňa 14.9.2021. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub Michalovce.

Faktúra č. 90221 - medializácia a propagácia mikroprojektu

Faktúra za vysielanie JPEG pozvánky na záverečnú Press konferenciu mikroprojektu v TV Východ v dňoch 06.09.2021-12.09.2021 - dodávateľ: TV Východ, s.r.o.

Faktúra č. 042021 - Workshop č.2

Faktúra za služby súvisiace s aktivitou odborné workshopy - zabezpečenie Workshopu č.2, konaného v dňoch 6.11.7.2021. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub Michalovce.

Faktúra č. 052021 - Workshop č.3

Faktúra za služby súvisiace s aktivitou odborné workshopy - zabezpečenie Workshopu č.3, konaného v dňoch 19.-22.7.2021. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub Michalovce.

Faktúra č. 072021 - Workshop č.4

Faktúra za služby súvisiace s aktivitou odborné workshopy - zabezpečenie Workshopu č.4, konaného v dňoch 23.-25.8.2021. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub Michalovce.

Faktúra č. 082021 - Workshop č.5

Faktúra za služby súvisiace s aktivitou odborné workshopy - zabezpečenie Workshopu č.5, konaného v dňoch 8.-10.9.2021. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub Michalovce.

Faktúra č. 2020/16 - výroba a dodanie reklamy

Faktúra - za návrh, výrobu a dodávku roll-upu mikroprojektu a reklamnej tabule mikroprojektu. Dodávateľ: MinuteCopy s.r.o.

Faktúra č.2010129 - základná sada technického vybavenia

Faktúra za zakúpenie základnej sady technického vybavenia pre CPK Snina. Dodávateľ: AVDigital, s.r.o.

Faktúra č. 32020 -medializácia a propagácia projektu

Faktúra za vysielanie JPEG pozvánky na Press konferenciu mikroprojektu v TV Senior v dňoch 21.-25.6.2020 - dodávateľ: TV Východ, s.r.o.

Faktúra č. 062020 - Úvodná "Press" konferencia

Faktúra za služby súvisiace so zabezpečením Úvodnej PRESS konferencie, konanej dňa 26.6.2020. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub, Michalovce.

Faktúra č.71090620 - vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky mikroprojektu

Faktúra za výrobu webovej stránky www.cpksnina.sk - potreba zakúpenia softvéru. Dodávateľ: Mgr. Jaroslav Cucák.

Faktúra č.7100120 - vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky mikroprojektu

Faktúra za vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky mikroprojektu Prihraniční reportéri. Dodávateľ: Mgr. Jaroslav Cucák

Faktúra č. 072020 - Workshop č.1

Faktúra za služby súvisiace s medializáciou mikroprojektu + odborné workshopy - zabezpečenie Wokrshopu, konaného v dňoch 26.-28.8.2020. Dodávateľ: 1.Basketbalový klub Michalovce.