CPK Snina

Galéria

Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy

Sninské rybníky 26. – 28. august 2020 / V priestoroch rekreačného strediska Vihorlat resort Sninské rybníky sa uskutočnil prvý z piatich naplánovaných workshopov

Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy

Svidník 26. jún 2020 / CPK Snina spolu s partnerom Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020