CPK Snina

Objednávka OV21005 - záverečná "Press" konferencia

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením záverečnej "PRESS" konferencie, konanej dňa 14.9.2021. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV21001 - Workshop č.2

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením Workshopu č.2, konaného v dňoch 6.-11.7.2021. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV21002 - Workshop č.3

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením Workshopu č.3, konaného v dňoch 19.-22.7.2021. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV21003 - Workshop č.4

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením Workshopu č.4, konaného v dňoch 23.-25.8.2021. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV21004 - Workshop č.5

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením Workshopu č.5, konaného v dňoch 8.-10.9.2021. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV21006 - pozvánka na záverečnú "Press" konferenciu

Objednávka - odvysielanie statického televízneho oznamu - pozvánky na záverečnú Press konferenciu konanú dňa 14.9.2021 - dodávateľ TV Východ, s.r.o.

Objednávka OV20062 - výroba a dodanie reklamy

Objednávka - výroba a dodanie reklamy, objednávka návrhu, výroby a dodávky roll up mikroprojektu a reklamnej tabule mikroprojektu, medzi CPK Snina a MinuteCopy, s.r.o.

Objednávka OV20064 - základná sada technického vybavenia

Objednávka základnej sady technického vybavenia medzi CPK Snina a AVDigital, s.r.o.

Objednávka OV20061 - medializácia a propagácia mikroprojektu

Objednávka na odvysielanie JPEG pozvánky na úvodnú Press konferenciu mikroprojektu konanú dňa 26.6.2020 - dodávateľ TV Východ, s.r.o.

Objednávka OV20063 - Úvodná "Press" konferencia

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením Úvodnej PRESS konferencie, konanej dňa 26.6.2020. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV20065 - Vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky projektu

Objednávka na vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky projektu v Sk a Pľ jazyku na zverejňovanie všetkých produktov/výstupov mikroprojektu vrátane web hostingu. Dodávateľ - Mgr. Jaroslav Cucák.

Objednávka OV20071 - Workshop č.1

Objednávka na služby súvisiace s medializáciou mikroprojektu + odborné workshopy - zabezpečenie Workshopu č.1, konaného v dňoch 26.-28.8.2020. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce.