CPK Snina

Zmluva o poskytnutí služieb súvisiacich s medializáciou mikroprojektu + odborné workshopy

Zmluva o poskytnutí služieb súvisiacich so zabezpečením medializácie mikroprojektu + odborné workshopy medzi CPK Snina a 1.Basket klub Michalovce.

Objednávka OV20062 - výroba a dodanie reklamy

Objednávka - výroba a dodanie reklamy, objednávka návrhu, výroby a dodávky roll up mikroprojektu a reklamnej tabule mikroprojektu, medzi CPK Snina a MinuteCopy, s.r.o.

Objednávka OV20064 - základná sada technického vybavenia

Objednávka základnej sady technického vybavenia medzi CPK Snina a AVDigital, s.r.o.

Objednávka OV20061 - medializácia a propagácia mikroprojektu

Objednávka na odvysielanie JPEG pozvánky na úvodnú Press konferenciu mikroprojektu konanú dňa 26.6.2020 - dodávateľ TV Východ, s.r.o.

Objednávka OV20063 - Úvodná "Press" konferencia

Objednávka služieb súvisiacich so zabezpečením Úvodnej PRESS konferencie, konanej dňa 26.6.2020. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce

Objednávka OV20065 - Vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky projektu

Objednávka na vytvorenie dvojjazyčnej multi web stránky projektu v Sk a Pľ jazyku na zverejňovanie všetkých produktov/výstupov mikroprojektu vrátane web hostingu. Dodávateľ - Mgr. Jaroslav Cucák.

Objednávka OV20071 - Workshop č.1

Objednávka na služby súvisiace s medializáciou mikroprojektu + odborné workshopy - zabezpečenie Workshopu č.1, konaného v dňoch 26.-28.8.2020. Dodávateľ - 1.Basketbalový klub Michalovce.