CPK Snina

centrum pierwszego kontaktu

Poprawa klimatu biznesowego w regionie, nowe miejsca pracy, regionalne biznesy w Unii Europejskiej!

Porady dla małych i średnich firm

Opracowywanie i zarządzanie projektami finansowanymi przez UE

Przygotowywanie biznesplanów w regionie

Historie centrów pierwszego kontaktu

Jedną z podstawowych potrzeb przy rozpoczynaniu własnej działalności jest posiadanie dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie. W tym celu w 1992 r. przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej PHARE Narodowa Agencja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (NADSME) rozpoczęła budowę kompleksowej sieci instytucji.

Utworzono dwanaście Regionalnych Centrów Doradztwa i Informacji (RPIC) oraz cztery Centra Biznesu i Innowacji (BIC). Ponieważ centra te nie miały wystarczającego wpływu na przedsiębiorców w bardziej oddalonych obszarach regionów, sieć ta została rozszerzona w 2002 r. O dziewięć Centrów Pierwszego Kontaktu (CPK).

Główną misją CPK jest świadczenie usług doradczych dla start-upów oraz istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział w rozwoju współpracy transgranicznej

Centrum Pierwszego Kontaktu Snina

Centrum Pierwszego Kontaktu Snina (CPK Snina) należy do systemu instytucji reprezentujących w regionach Narodową Agencję Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (NADSME).

CPK Snina rozpoczęła swoją działalność 1 października 2002 r. Jako stowarzyszenie interesów osób prawnych o statusie organizacji non-profit. Założycielami byli City of Snina, RPIC Prešov, Stavomont, s.r.o. Snina, Sukmont, a.s. Snina.

Obecnie CPK Snina przyczynia się również do realizacji głównego celu tego mikroprojektu „Przygotowanie wykwalifikowanych pracowników mediów regionalnych” poprzez realizację projektu mikroprojektu Przygraniczni Reporterzy w ramach współpracy transgranicznej polsko-słowackiej.