CPK Snina

Program dnia Warsztat No.1

Data: 26.-28.8.2020 Miejsce: ośrodek Vihorlat, RO Sninské rybníky, warsztat nr 1 w ramach realizacji mikroprojektu: "Reporterzy pograniczni" / "Przygraniczni Reporterzy"

Zwrotka Warsztat No. 1

Warsztat nr 1 - potwierdzenie uczestnictwa (zwrot) Data: 26.-28.8.2020 Miejsce: ośrodek Vihorlat, RO Sninské stawy

Warsztat No 1.

W dniach 26-28 sierpnia 2020 r. w warunkach ośrodka wypoczynkowego Vihorlat resort Sninské rybníky odbył się pierwszy z pięciu zaplanowanych warsztatów, zorganizowanych w ramach realizacji mikroprojektu Prihraniční reporters / Borderline Reportes.

Konferencja prasowa - zwrotka

Hotel Rubin, Svidník, 26.6.2020 - Konferencja prasowa

Program dnia Konferencja prasowa

Hotel Rubin, Svidník, 26.6.2020 - Konferencja prasowa - program dnia

Konferencja prasowa

Centrum prvého kontaktu Snina wraz z partnerem Bieszczadzka Fundacja - „Orelec GALA” w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 3: Rozwój transgranicznego uczenia się przez całe życie, cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji zawodowej , realizowany przez mikroprojekt „Przygraniczni Reporterzy”. Program jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).