CPK Snina

Dokumenty do pobrania

Centrum Pierwszego Kontaktu Snina / Prezentacja

Prezentacja zadań i projektów CPK Snina

Przygraniczni Reporterzy

Svidník 26. Czerwiec 2020 / Wstępna konferencja prasowa nt. mikroprojektu