Ostatni planowany warsztat odbył się w Polańczyku w Polańczyku w dniach 8-10 września 2021 r. w Centrum Usług Logistycznych OSW „JAWOR”. W warsztatach biorą udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Svidníku oraz nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Polski, a także edukacja medialna z szeregów profesjonalnych mediów lokalnych.

Na początku warsztatów (8 września 2021 r.) uczestników powitał główny koordynator mikroprojektu inż. Zawackiego. Wprowadził indywidualną obecną i zapoznał uczestników z programem warsztatów, które tym razem skupiały się głównie na podsumowaniu wiedzy zdobytej podczas poprzednich warsztatów i ich późniejszym zastosowaniu w tworzeniu wspólnego dorobku medialnego.
Po powitaniu uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa, kierowana przez s. Martina Valka z TV Východ poświęciła kręceniu standupu wprowadzającego i końcowemu obejrzeniu relacji z ostatnich warsztatów. Każdy z uczniów przygotował tekst otwierający i kończący raport, po czym rozpoczęło się samo nagranie. Niektórzy studenci postanowili też spróbować pracy operatora kamery. Ich zadaniem było również nakręcenie ujęć z uczestnikami warsztatów, w których wyrazili swoją opinię na temat przebiegu projektu, jego korzyści i wykorzystania w przyszłości. Druga grupa uczniów, prowadzona przez nauczycieli z ŠUP Svidník, pracowała nad raportem końcowym z całego projektu. Oprócz nagrania wstępnego standupu i wymeldowania, uzupełnili nagrane materiały ze wszystkich warsztatów i zabrali się za dobranie odpowiednich ujęć do reportażu.

      

Drugi dzień warsztatów (9 września 2021 r.) rozpoczął się od zbierania nowych materiałów wideo. Uczniowie i inni uczestnicy spędzili resztę dnia na edycji wideo w programie do edycji wideo. Część studentów pracowała samodzielnie, część pod kierunkiem wykładowcy V. Semana, część pod kierunkiem p. Valka. Efektem tych prac były krótkie raporty, które przedstawiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Byliśmy mile zaskoczeni, jak sprawnie przebiegł cały proces tworzenia raportów i ich późniejszej obróbki. Współpraca między uczniami, nauczycielami i profesjonalistami telewizyjnymi była wzorowa i pełna wzajemnego zrozumienia. Przed obiadem wyświetliliśmy pierwsze zredagowane reportaże z komentarzami ekspertów od profesjonalistów telewizyjnych.

     

TTrzeci – ostatni dzień (10 września 2021 r.) rozpoczęliśmy od zakończenia redakcji raportów i obejrzenia relacji z poprzednich warsztatów. Kolejną częścią było wypełnienie ankiety dotyczącej całościowego przebiegu projektu, jego wkładu, ewentualnych uwag do poprawy, jego wykorzystania w przyszłości oraz treści ewentualnego kolejnego projektu, który miałby być kontynuowany w danym numerze. Kontynuacją naszej końcowej dyskusji był kwestionariusz, w którym staraliśmy się głównie podsumować ogólną treść wszystkich pięciu warsztatów i zaprosiliśmy uczestników do wyrażenia swoich poglądów i postaw na temat podstawowej idei tego mikroprojektu, jaką było szkolenie młodych reporterów telewizji lokalnej wspierających rozwój małych i średnich, mało znanych regionów wschodniej Słowacji i części Polski.

Po warsztatach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do odwiedzenia szkoły w Uhercach Mineralnych. Wybrani uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach projektowych.

 

FOTOGALÉRIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *