14 września 2021 r. na terenie ośrodka wypoczynkowego Vihorlat resort Sninské rybníky odbyła się ostatnia konferencja prasowa zorganizowana w ramach realizacji mikroprojektu Prihraniční reportéri / Przygranicni Reportezy.

Partnerem wiodącym mikroprojektu było Pierwsze centrum kontaktowe Snina, partnerem ze strony polskiej była Fundacja Bieszczadzka – „Orelec GALA”, Uherce Mineralne.. Doświadczona kadra i wykładowcy z „wydziału” wzięli udział w pomyślnym przebiegu cyklu warsztatów..

Głównym celem mikroprojektu, który był w dużej mierze finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, było wyszkolenie wykwalifikowanej kadry mediów regionalnych. Ponadto podjęto wysiłek zaspokojenia potrzeby pogranicza polsko-słowackiego w zakresie wprowadzenia i doskonalenia edukacji medialnej w języku słowackim, a także w polskich szkołach i instytucjach edukacyjnych ukierunkowanych na kształcenie ustawiczne ludności.

Mikroprojekt „Przygraniczni Reporterzy” został otwarty dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem edukacji medialnej w szkołach średnich.

Jest to między innymi okazja i skuteczny sposób zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną poprzez produkcję medialną. Mikroprojekt uwzględnił również wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przy wyborze uczestników profesjonalnych warsztatów nacisk położono wyłącznie na wiedzę, kompetencje i umiejętności kandydatów.

Przypomnijmy, że teoria i wiedza wykładowców po stronie słowackiej zostały szczegółowo sprawdzone przez grupę uczniów i ich nauczycieli ze Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Svidníku.

Uczniowie Szkoły Rzemiosł Artystycznych Svidník oraz Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, którzy wraz ze swoimi nauczycielami maksymalnie wykorzystali czas i praktyczne doświadczenie w pracy z profesjonalnym dziennikarstwem i technologią filmową, z udziałem profesjonalnych wykładowców.

Nieformalne dyskusje między słowackimi i polskimi uczestnikami w trakcie tego mikroprojektu doprowadziły do ​​wniosku, że właściwe byłoby kontynuowanie podobnych projektów granicznych w przyszłości.

Chociaż praca w mediach jest wymagająca, często niedoceniana finansowo, na Słowacji iw Polsce wciąż jest mnóstwo młodych ludzi, którzy są podekscytowani możliwościami, jakie oferują im obecne media. Dotyczy to prasy, mediów elektronicznych i społecznościowych, telewizji, radia, reklamy, a także innych nowych sposobów wzajemnego informowania się.

Pierwsze centrum kontaktowebędzie Snina intensywnie zastanawiać się ze swoimi kolegami i partnerami mikroprojektów, czy możliwe byłoby przygotowanie innowacji lub rozszerzenie takiego mikroprojektu w dającej się przewidzieć przyszłości.

FOTOGALÉRIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *