CPK Snina

Program a predbežný harmonogram realizácie workshopov

Workshop č. 1 / Spracovanie informácií:

Termín konania: 26 – 28. 08. 2020
Rozsah: 5 hodín teória + 10 hodín prax
Miesto konania: Sninské Rybníky
Maximálny počet účastníkov: 20

Preberaná problematika na workshope č. 1:

 • Základy žurnalistiky – základné pravidlá 
 • Etický zákon 
 • Výber zaujímavej témy
 • Spracovanie základných informácií – ich selekcia, overenie pravdivosti
 • Príprava výroby mediálneho výstupu 
 • Príprava na fotodokumentáciu, na rozhlasový rozhovor s respondentami

Workshop č. 2 / Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu:

Termín konania: 6.-11.7.2021 (6 dní) *
Rozsah: 10 hodín teória + 20 hodín prax
Miesto konania: Svidník
Maximálny počet účastníkov: 20

Preberaná problematika na workshope č. 2:

 • Teória pre obsluhu kamery, fotoaparátu, diktafónu
 • Používanie svetiel , mikrofónov, kompozícia, expozícia
 • Nahrávanie synchro-rozhovorov, písanie poznámok pre komentár, pre printovú správu
 • Úvodný Stand Up, záverečné odhlásenie

Workshop č. 3  / Postprodukčné spracovanie:

Termín konania: 19.-22.7.2021 (4 dni) *
Rozsah: 5 hodín teória + 15 hodín prax
Miesto konania: Sninské Rybníky
Maximálny počet účastníkov: 20

Preberaná problematika na workshope č. 3:

 • Postprodukčné spracovanie v štúdiu
 • Ovládanie strihového programu
 • Strihová skladba
 • Nahrávanie komentárov
 • Tvorba titulkov
 • Úprava fotografií v PC

Workshop č. 4  / Export tlačových správ:

Termín konania: august 2021 (3 dni) *
Rozsah: 5 hodín teória + 10 hodín prax
Miesto konania: Sninské Rybníky
Maximálny počet účastníkov: 20

Preberaná problematika na workshope č. 4:

 • Export tlačových správ do tlačových agentúr
 • Umiestnenie na web, vytvorenie sociálnych sietí ako je Facebook, Youtube, Twiter, Instagram – umiestnenie mediálnych výstupov na tieto siete
 • Samotné promo webov a sociálnych sietí v iných médiach

Workshop č. 5  / Finalizácia materiálov:

Termín konania: september 2021 (3 dni) *
Rozsah: 15 hodín prax
Miesto konania: Poľsko **
Maximálny počet účastníkov: 20

Preberaná problematika na workshope č. 5:

 • Zhrnutie získaných poznatkov a finalizácia spracovaných materiálov

Účasť na workshopoch je bezplatná!

*  Presný termín konania workshopu bude doplnený po jeho schválení projektovými partnermi
** Miesto konania bude doplené po jeho schválení projektovými partnermi