CPK Snina

Predbežne máme záujem o účasť na plánovanom workshope