CPK Snina

VYTVORENIE PARTNERSKÝCH CENTIER PRVÉHO KONTAKTU NA UKRAJINE A ICH VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA

Lokalita akcie:

Na Slovensku:  Územná jednotka – Košický región

                             Územná jednotka – Prešovský región

Na Ukrajine:      Územná jednotka – Zakarpatská oblasť

                             Ivano – Frankivská oblasť

Cieľové skupiny:

– SME (strední a malí podnikatelia)

– Absolventi vyšších vzdelávacích inštitúcií ochotní začať podnikať

– Nevládne organizácie poskytujúce podporu pre cezhraničný vývoj podnikania „oddelenie komercie a industrie“

– Konzultačné a vzdelávacie inštitúcie

Úlohou projektu je zvýšenie ekonomickej nezávislosti obyvateľov cezhraničného regiónu Slovenska a Ukrajiny. Hlavnou myšlienkou je zlepšiť schopnosti ekonomických entít vo vypracovaní a implementácii vzájomných cezhraničných podnikateľských projektov, podporiť príležitosti pre vzájomné investovanie a cezhraničnú spoluprácu medzi firmami v Zakarpatsku, Košickom a Prešovskom regióne, poskytnúť konzultačnú podporu v podnikovom plánovaní, asistovať v zakladaní firiem a založenie kontaktov v oblasti cezhraničnej spolupráce, vypracovanie marketingových plánov a vytvorenie 2 centier prvého kontaktu na Ukrajine, poskytnúť radenie SME.

Cieľ projektu:

1. Zlepšenie schopnosti ekonomických entít vo vypracovaní a implementácii spoločných cezhraničných projektov. Výsledkom je, že strední a malí podnikatelia na oboch stranách hranice budú schopní použiť získané schopnosti pri plánovaní vlastných cezhraničných obchodov. Projektový produkt: metodické odporúčanie pre SME, vývoj podnikateľského plánu žiakmi.

2. Propagovať príležitosti pre spoločné investovanie a cezhraničnú spoluprácu medzi podnikmi Zakarpatska, Košického a Prešovského regiónu.

Výsledok: cielená skupina získa aktuálne informácie v cezhraničnom podnikaní na stupni priameho kontaktu a rozšíri príležitosti začať spoluprácu cez vývoj obchodného návrhu. S cieľom zaistiť úspešný výkon CBC podnikov v cielenom regióne, bude tento projekt venovať pozornosť trénovaniu podnikateľov, ako aj prezentovať svoje podnikateľské nápady na medzinárodnom stupni, ako aj ich prípravu pre internacionálne udalosti. Projektový produkt: katalóg návrhov investícii.

3. Poskytnúť konzultačnú podporu v podnikovom plánovaní, pri podpore v zakladaní firiem a vytvorenia kontaktov v oblasti cezhraničnej spolupráce, vypracovaní marketingových plánov. Výsledko bude, že stúpne a povedomie SME, ako aj ich schopnosť nadviazať kontakty s podnikateľmi o opačnej strany hranice. Výstupmi projektu budú: spoločné cezhraničné plány či publikácie  konzultácií. Dôsledkom tohto projektu je ustanovenie podmienok pre vývoj založenia kontaktov počas projektu. Budú vyhodnotené výsledky a taktiež ďalší vývoj cezhraničnej stratégie existujúceho regionálneho partnerstva.

4. Založenie 2 centier prvého kontaktu na Ukrajine ako poradenské a prakticky pomocné centrá pre SME.

Vytvorenie CPK ako aktívny nástroj na pomoc malým a stredne veľkým podnikom vo vybraných regiónoch, slúžiaci aj ako bod kontaktu pre domácich a zahraničných podnikateľov.

Cieľové oblasti:

 Ivano-Frankivska a Zakarpatska oblasť, ktoré sú dosť odlišné na geografickej a prírodno-zdrojovej charakteristike, ako aj úrovňou ekonomiky a sociálneho vývoja.

Kolomiyska oblasť– špecifická časť Ukrajiny, ktorá spája Pokuttya a Gutsulschinu. Celková oblasť je 1000,00 km2. Populácia – 32,000 výhodná geografická poloha, zameranie v oblasti so špeciálnymi prírodnými zdrojmi originálnej flóry a fauny predhorského regiónu Karpat, priateľské prostredie, veľké množstvo architektonických monumentov rôznych štýlov, prímestské ochranné pásmo, uchované kultúrne tradície predkov, známe umelecké centrá a obraz umeleckého festivalu a historické dedičstvo jasne definuje Kolomyyschiny ako atraktívny objekt pre financovanie. Centrum distriktu – Kolomiya (populácia – 61,000 ľudí) je kultúrne centrum Pokuttya.

Irshavska oblasť– nachádza sa v centrálnej časti Zakarpatskej oblasti. Oblasť má 944.47 km2. Populácia – 101640 ľudí. Väčšina oblasti leží v údolí rieky Borzhava, v predhorí Karpát, druhá časť je horská oblasť. Takáto geografická kombinácia  robí túto oblasť atraktívnou pre investíciu  rôznych sektorov (poľnohospodárstvo, spracovanie dreva, turizmus, atď). Centrum distriktu je IRSHAVA. Väčšina populácie  je charakterizovaná nedostatkom ornej pôdy. Na dospelého jedinca pripadá približne 0,07-0,1 ha pôdy.

Pozn.:  Vďaka tomuto projektu je to prvý krát, kedy sa pôsobenie Centra prvého kontaktu rozšíri aj do vzdialenejších miest Ukrajiny.