Prihraniční reportéri

WORKSHOP č.1 / Sninské rybníky 26. – 28. august 2020

 

V dňoch 26. – 28. augusta 2020 sa v priestoroch rekreačného strediska Vihorlat resort Sninské rybníky, uskutočnil prvý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reporterzy.

Zúčastnili sa na ňom nielen žiaci a pedagógovia Strednej priemyselnej školy vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, ale aj záujemcovia o mediálnu výchovu z radov športovcov, profesionálnych mediálnych pracovníkov z televízií a rozhlasu.

Na workshope sa účastníci oboznámili so základnými pravidlami žurnalistiky, zaoberali sa oblasťou výberu zaujímavej témy, neobišli ani problematiku etického zákona. Účastníci boli informovaní ako spracovávať základné informácie, ako ich selektovať a overiť ich pravdivosť. Diskutovalo sa aj ohľadom prípravy mediálneho výstupu a v rámci workshopu sa účastníci zaoberali aj témou prípravy fotodokumentácie a takisto aj prípravy na rozhlasový rozhovor s respondentami. Neoddeliteľnú súčasť workshopu tvorili praktické cvičenia z odprednášaných tém.

V rámci prvého workshopu skupina odborníkov a expertov pôsobiacich v médiách pripravila študijné materiály v slovenskom a poľskom jazyku na zadefinovanú problematiku. Súčasťou dopadu realizácie prvého workshopu bolo aj predstavenie týchto študijných materiálov zúčastneným.

Tento trojdňový odborný workshop, za realizáciu ktorého boli spoločne zodpovední 3 členovia slovenského aj poľského projektového tímu, o celkovom 15 hodinovom trvaní, ktorý privítal celkovo 25 účastníkov zo Slovenska a Poľska, zahŕňal sériu interaktívnych prednášok, za ktoré boli zodpovední 2 lektori.

 

FOTOGALÉRIA

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *