Prihraniční reportéri

WORKSHOP č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu/ Svidník 6. – 11. júl 2021

V dňoch 06.-11.júla 2021 sa v priestoroch Školy umeleckého priemyslu, Svidník, uskutočnil druhý z piatich naplánovaných workshopov, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy.

Zúčastnili sa na ňom nielen žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, ale aj záujemcovia o mediálnu výchovu z radov športovcov, profesionálnych mediálnych pracovníkov z televízií a rozhlasu.

Na workshope č.2 sa účastníci oboznámili s touto preberanou problematikou:

  • Základy fotografickej a kameramanskej techniky, kompozícia, expozícia, potrebné zariadenia a pomôcky.
  • Záznam fotoaparátom, kamerou, mobilným telefónom
  • Používanie svetiel , mikrofónov.
  • Nahrávanie synchro-rozhovorov, písanie poznámok pre komentár a pre printovú správu.
  • Úvodný Stand Up, záverečné odhlásenie.

Neoddeliteľnú súčasť workshopu tvorili praktické cvičenia z odprednášaných tém.

V rámci druhého workshopu skupina odborníkov a expertov pôsobiacich v médiách pripravila študijné materiály v slovenskom a poľskom jazyku na zadefinovanú problematiku. Súčasťou dopadu realizácie druhého workshopu bolo aj predstavenie týchto študijných materiálov zúčastneným. Každá preberaná téma bola okrem teoretickej časti obohatená o praktickú časť, v ktorej si preberanú problematiku mohli frekventanti pod dohľadom odborníkov aj prakticky vyskúšať a overiť tak získané vedomosti.

   

Tento šesťdňový odborný workshop,  za realizáciu ktorého boli spoločne zodpovední 3 členovia slovenského aj poľského projektového tímu, ktorý privítal celkovo 22 účastníkov zo Slovenska a Poľska, zahŕňal sériu interaktívnych prednášok, za ktoré boli zodpovední 2 lektori. Celkový časový harmonogram workshopu č.2 bol stanovený na 10 hodín teórie a 20 hodín praxe.

Na základe spätnej väzby získanej z už realizovaného prvého realizovaného workshopu, a práve realizovaného druhého workshopu, sa študijné materiály pilotne overia aj v rámci ostatných, v budúcnosti realizovaných workshopov a na základe získaných poznatkov budú môcť byť tieto materiály zaradené do vzdelávacieho cyklu mediálnej výchovy vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a v Poľsku

FOTOGALÉRIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *