V dňoch 8. – 10. septembra 2021 v Centrume logistických služieb OSW „JAWOR“ V Polanczyku v Poľsku uskutočnil posledný naplánovaný workshop, organizovaný v rámci implementácie mikroprojektu Prihraniční reportéri/Przygranicni Reportezy. Workshopu sa zúčastnili žiaci a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku, žiaci a pedagógovia Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Poľska, a aj záujemcovia o mediálnu výchovu z radov profesionálnych mediálnych pracovníkov z lokálnych televízií.

Na úvod workshopu (8.9.2021) privítal účastníkov hlavný koordinátor mikroprojektu Ing. Závacký. Predstavil jednotlivých prítomných a oboznámil účastníkov s programom workshopu, ktorý bol tentoraz zameraný  hlavne na zhrnutie získaných poznatkov z predchádzajúcich workshopov a ich následné uplatnenie pri vytváraní spoločného mediálneho výstupu.

Po privítaní boli účastníci rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina sa pod vedením p. Martina Valka z TV Východ  venovala natáčaniu úvodného standupu a záverečného odhlásenia pre reportáž z posledného workshopu. Každý zo žiakov si pripravil text na otvorenie reportáže a jej ukončenie, a následne začalo samotné nahrávanie. Niektorí žiaci sa rozhodli vyskúšať si aj prácu kameramana. Ich úlohou bolo taktiež natočenie záberov s účastníkmi workshopu, v ktorých vyjadrili svoj názor na priebeh projektu, jeho prínosy a využitie do budúcnosti. Druhá skupina žiakov pod vedením učiteliek zo ŠUP Svidník pracovala na pripravovanej záverečnej reportáži z celého projektu. Okrem nahrávania úvodného standupu a odhlásenia, s kompletizovali nahrané materiály zo všetkých workshopov a pustili sa do výberu vhodných záberov do reportáže.

      

Druhý deň workshopu (9.9.2021) sa začal zozbieraním nových video materiálov. Ďalšiu časť dňa strávili žiaci a ostatní účastníci následným editovaním video materiálov v programe na editáciu videa. Niektorí žiaci pracovali samostatne, niektorí pod vedením lektora V. Semana, iní pod vedením p. Valka. Výsledkom tejto práce boli krátke reportáže, ktoré predstavujú praktické uplatnenie získaných poznatkov v praxi. Boli sme milo prekvapení ako hladko celý tento proces tvorenia reportáží a ich následného spracovania prebiehal. Spolupráca medzi žiakmi, učiteľmi a profesionálmi z televízie bola ukážková a plná vzájomného porozumenia. Pred večerou sme si premietli prvé zostrihané reportáže s odbornými pripomienkami televíznych profesionálov.

     

Tretí – posledný deň (10.9.2021) sme začali dokončením úprav reportáží a pozretím reportáží z predchádzajúcich workshopov. Ďalšou časťou bolo vyplnenie dotazníka týkajúceho sa celkového priebehu projektu, jeho prínosu, prípadných pripomienok na zlepšenie, jeho využitie do budúcnosti a náplň potencionálneho ďalšieho projektu, ktorý by pokračoval v danej problematike. Na dotazník sme naviazali našu záverečnú diskusiu, v ktorej sme sa hlavne snažili zosumarizovať celkový obsah všetkých piatich workshopov a vyzvali sme účastníkov na vyjadrenie ich názorov a postojov ohľadne základnej myšlienky tohto mikroprojektu, ktorou bolo vyškoliť mladých reportérov pre lokálne televízie s cieľom podporiť rozvoj malých a nie veľmi známych regiónov východného Slovenska a časti Poľska.

Po skončení workshopu boli všetci účastníci pozvaní na obhliadku školy v meste Uherce Mineralne. Vybraní žiaci a učitelia boli súčasťou projektových  workshopov.

 

FOTOGALÉRIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *